Het Indigo Paard biedt een fijne plek voor begeleiding aan cliënten met een PGB budget of WLZ indicatie in de gemeente Cranendonck, Weert, Heeze-Leende, Eindhoven, Valkenswaard en omgeving. We richten ons op individuele begeleiding voor kinderen die niet naar school gaan omdat er sprake is van autisme, hoogbegaafdheid, NAH of andere oorzaken die het naar school gaan (tijdelijk) niet mogelijk maken.
Tijdens een kennismakingsgesprek met jou, je ouders en/of verzorgers en de gemeente wordt snel duidelijk of we iets voor jou kunnen betekenen!


Geen enkel levenspad is een rechte weg.


Het Indigo Paard biedt structurele activiteiten aan die bijdragen aan de ontwikkeling waarbij er wordt uitgegaan van de kwaliteiten en talenten van de cliënt. De begeleiding vindt op kleinschalig niveau plaats op onze locatie in Gastel. Er zullen niet meer dan 3 cliënten per dagdeel aanwezig zijn zodat de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd is.

Het Indigo Paard richt zich met name op kinderen, jongeren en jong volwassenen die we helpen om hun zelfstandigheid te (her) vinden, de zelfredzaamheid te vergroten en waar mogelijk helpen bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor de invulling van het verdere leven. De verschillende activiteiten zullen worden toegepast op de uiteenlopende hulpvragen binnen de fysieke en psychische mogelijkheden van de cliënt.