Er wordt middels een intakegesprek een zorgplan opgesteld waarin minimaal de volgende zaken duidelijk worden beschreven :

-de specifieke zorg/hulpvraag
-de aard van de bezigheden/activiteiten
-duur van het traject
-frequentie van het traject (aantal en welke dagdelen per week)
-doelstelling
-tarief
-eventuele medicatie
-wanneer evalueren van het traject (met de zorginstelling of verzorgers van de cliënt)
-eventuele bijzondere wensen en/of opmerkingen
-invullen van de persoonsgegevens van de cliënt (en eventueel de aanleverende instelling)
-contactpersoon en telefoonnummer voor spoedoverleg
-wie te waarschuwen bij eventuele calamiteiten

Bij het aangaan van een traject zullen we vragen kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en wordt het zorgplan ondertekend door de cliënt/zorginstelling/verzorgers en door ons.