Dagbesteding

 • We zijn op tijd aanwezig
 • We melden ons bij afwezigheid tijdig af bij de zorgboer(in)
 • We verlaten de zorgboerderij niet zonder toestemming
 • We komen niet zonder toestemming van de zorgboerderij aan elektrisch gereedschap, apparaten of machines
 • Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen. Domme vragen zijn er niet
 • We hangen onze jassen bij binnenkomst aan de kapstok
 • We vegen voor we binnen gaan buiten onze vieze schoenen
 • We trekken kleding aan die vies mag worden
 • We pakken niets ongevraagd uit de kastjes of potjes
 • We komen niet in de privé ruimtes van de zorgboerderij
 • Corvee doen we samen of ieder om de beurt
 • We komen niet aan de brandblussers, de zorgboer(in) weet hoe deze werkt
 • Bij brand of ongelukken roepen we de zorgboer(in)
 • We geven aan wanneer we iets niet leuk vinden
 • We roepen de zorgboer wanneer we niet verder kunnen met het werk
 • Roken is binnen niet toegestaan, buiten op de daarvoor bestemde overeengekomen plaats
 • Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is niet toegestaan
 • Er mag geen handel worden gedreven
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan

Omgangsregels

 • We laten elkaar uitspreken
 • Agressie in woorden en daden is niet toegestaan
 • Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd
 • We vloeken niet
 • We schoppen of slaan niet
 • We roddelen niet over elkaar
 • We vernielen niets van elkaar of van de zorgboerderij
 • We behandelen elkaar met respect
 • We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënten, maar zijn ook op de hoogte van de beperkingen
 • Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders
 • We leggen onze voeten niet op de tafel of op de stoelen
 • Kritiek bespreken we in eerste instantie met de zorgboer of -boerin
 • Klachten bespreken we in eerste instantie met de zorgboer of -boerin
 • Problemen bespreken we in eerste instantie met de zorgboer of –boerin en niet met elkaar
 • We vallen elkaar niet lastig
 • We zijn lief voor de dieren
 • We helpen elkaar
 • We praten met elkaar als iets ons dwarszit
 • Als we iets niet leuk vinden dan zeggen we dat tegen elkaar en lossen we het samen op
 • We maken niet zonder toestemming foto’s of video’s van deelnemers of begeleiding
 • Het gebruik van mobieltjes wordt tijdens de dagbesteding tot een minimum beperkt en gebeurt op eigen risico

Eten en drinken

 • Als we overblijven op de zorgboerderij nemen we een eigen lunchpakket mee
 • Drinken wordt verzorgd door de zorgboerderij
 • We eten en drinken gezamenlijk
 • Er wordt niet ongevraagd iets te drinken of te eten gepakt
 • Tijdens het eten zijn we rustig aan tafel
 • We nemen de tijd om te eten en drinken
 • We helpen cliënten met eet- en/of drinkproblemen
 • Eten en drinken worden samen opgeruimd