Het Indigo Paard biedt een fijne plek aan voor dagbesteding middels vooral  individuele begeleiding maar ook in een groep voor cliënten met een PGB budget, WMO indicatie of middels een maatwerk opdracht. Gezien de aard van de activiteiten die we verzorgen met paarden richten we ons met name op kinderen, jongeren en volwassenen.

Tijdens de dagbesteding bieden we structurele activiteiten aan waarbij er binnen de groepsdynamiek óók oog is voor het persoonlijk ontwikkelingsproces en waarbij er wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de cliënt.

De dagbesteding vindt op kleinschalig niveau plaats. Er zullen niet meer dan 4 cliënten per dagdeel aanwezig zijn zodat er binnen de individuele Begeleiding en groepsdynamiek voldoende ruimte is voor het persoonlijk ontwikkelingsproces en tevens de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd is.Structuur, rust en een professionele benadering kenmerken onze kracht & kwaliteit van zorg


Activiteiten die Het Indigo Paard o.a. aanbiedt;

– Werken met paarden (paardrijden, mennen, grondwerk, werken in de wei)
– Verzorgen van de dieren (paarden, kippen, schapen, konijnen, cavia’s)
– Creatieve activiteiten in de dagbestedingsruimte of buiten
– Onderhoud aan gebouwen en erf
– Werken in de tuin, aanleg van een moestuin en werken in een kas
– Boodschappen doen
– Koken/bakken
– Knutselen
– Paardrijden
– Mennen
– Paarden poetsen
– Div. onderhoud
– Eigen inbreng


De start van de dagbesteding begint met een intakegesprek.

Er wordt een zorgplan opgesteld waarin minimaal de volgende zaken duidelijk worden beschreven:
– de specifieke zorg/hulpvraag
– de aard van de bezigheden/activiteiten
– duur van het traject
– frequentie van het traject (aantal en welke dagdelen per week)
– doelstelling
– eventuele medicatie
– evaluatie van het traject (minimaal 2 X per jaar en aan het einde van het traject) met de  zorginstelling of verzorgers van de cliënt
– eventuele bijzondere wensen en/of opmerkingen
– invullen van de persoonsgegevens van de cliënt (en eventueel de aanleverende instelling)
– contactpersoon en telefoonnummer voor spoedoverleg
– wie te waarschuwen bij eventuele calamiteiten

Bij het aangaan van een traject zullen we vragen kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en wordt het zorgplan ondertekend door de cliënt/zorginstelling/verzorgers en door ons.


De dagen waarop dagbesteding wordt aangeboden zijn:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Bij het afnemen van 2 aaneengesloten dagdelen is er de mogelijkheid om bij ons te lunchen.